Moku Japanese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 3A Tran Ngoc Dien Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Moku Japanese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Moku Japanese Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Moku Japanese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

3A Tran Ngoc Dien Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: