Birds Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 55 Vo Thi Sau, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Birds Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Birds Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Birds Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

55 Vo Thi Sau, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: