Gardenia - Eat, Play, Love ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Gardenia - Eat, Play, Love tại 28 Tran Ngoc Dien Thao Dien, Dist. 2, Ho Chi Minh City 713384 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Gardenia - Eat, Play, Love được 5 điểm. Hãy thử đến Gardenia - Eat, Play, Love trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

28 Tran Ngoc Dien Thao Dien, Dist. 2, Ho Chi Minh City 713384 Vietnam

Mở cửa: