GOOD DAY Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy GOOD DAY Cafe tại 9A Phan Ke Binh Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá GOOD DAY Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến GOOD DAY Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

9A Phan Ke Binh Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: