Mi Quang My Son Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 7 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mi Quang My Son Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mi Quang My Son Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Mi Quang My Son Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

7 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: