Hana Maru Ramen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 8C Nguyen Ngoc Phuong, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hana Maru Ramen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hana Maru Ramen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hana Maru Ramen chưa? Rất đáng để thử đấy!

8C Nguyen Ngoc Phuong, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/Hana-Maru-Ramen-B%C3%ACnh-Th%E1%BA%A1nh-District-1676908642365934/