Vit Quay Quoc Ky ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Vit Quay Quoc Ky tại 471 Tran Phu Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vit Quay Quoc Ky được 5 điểm. Hãy thử đến Vit Quay Quoc Ky trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

471 Tran Phu Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: