Baltic Cafe & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 200B Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 71053 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Baltic Cafe & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Baltic Cafe & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Baltic Cafe & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

200B Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 71053 Vietnam

Mở cửa: