Deku Salad ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 26 Thao Dien Unit 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Deku Salad. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Deku Salad được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Deku Salad chưa? Rất đáng để thử đấy!

26 Thao Dien Unit 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.dekusalad.com