Saigon Ngon Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Saigon Ngon Kitchen tại 173 Pham Ngu Lao District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Ngon Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Ngon Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

173 Pham Ngu Lao District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: