OYO 414 Saigon Homeoy ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 210 3/2 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy OYO 414 Saigon Homeoy. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, OYO 414 Saigon Homeoy được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến OYO 414 Saigon Homeoy chưa? Rất đáng để thử đấy!

210 3/2 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.oyorooms.com/vn/83584-oyo-hotels-oyo-414-saigon-home-ho-chi-minh/

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 414 Saigon Homeoy