Prei Nokor Coffe Shop ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 47 Phan Chu Trinh Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Prei Nokor Coffe Shop. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Prei Nokor Coffe Shop được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Prei Nokor Coffe Shop chưa? Rất đáng để thử đấy!

47 Phan Chu Trinh Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/Prei-Nokor-Coffee-Shop-1789934544385059/