The Coffee House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1121)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 159 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Coffee House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Coffee House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Coffee House chưa? Rất đáng để thử đấy!

159 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 10:30 PM