Juice Box ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 69 Truong Dinh Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Juice Box. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Juice Box được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Juice Box chưa? Rất đáng để thử đấy!

69 Truong Dinh Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: