Soma Art Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Soma Art Cafe tại 6b Le Van Mien, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Soma Art Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Soma Art Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

6b Le Van Mien, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: