Morico ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Morico tại 1058 Nguyen Van Linh Street Lot 42, 1st Floor, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Morico được 5 điểm. Hãy thử đến Morico trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

1058 Nguyen Van Linh Street Lot 42, 1st Floor, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Morico