The Sushi Bar 5 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Sushi Bar 5 tại C - Bac Street Lot C6B02-2, New South Urban City, Tan Phu Ward, Dictrict 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Sushi Bar 5 được 5 điểm. Hãy thử đến The Sushi Bar 5 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

C - Bac Street Lot C6B02-2, New South Urban City, Tan Phu Ward, Dictrict 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: