Bo De Ngoc Xanh Vegeterian Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 181 Nguyen Thai Binh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bo De Ngoc Xanh Vegeterian Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bo De Ngoc Xanh Vegeterian Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bo De Ngoc Xanh Vegeterian Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

181 Nguyen Thai Binh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: