Hell Bull BBQ n Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hell Bull BBQ n Beer tại 41 Xuan Thuy Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hell Bull BBQ n Beer được 5 điểm. Hãy thử đến Hell Bull BBQ n Beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

41 Xuan Thuy Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: