Cafe Nguyen Hoang ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cafe Nguyen Hoang tại 38 70, Dinh Bo Linh, Phuong 26, Q Binh Thanh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cafe Nguyen Hoang được 5 điểm. Hãy thử đến Cafe Nguyen Hoang trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

38 70, Dinh Bo Linh, Phuong 26, Q Binh Thanh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Cafe Nguyen Hoang