Ashima Mushroom Hotpot - Thao Dien ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 93 Xuan Thuy Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ashima Mushroom Hotpot - Thao Dien. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ashima Mushroom Hotpot - Thao Dien được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ashima Mushroom Hotpot - Thao Dien chưa? Rất đáng để thử đấy!

93 Xuan Thuy Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: