Phat Cat Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Phat Cat Kitchen tại 55 Dang Van Ngu Ward 14, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Phat Cat Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến Phat Cat Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

55 Dang Van Ngu Ward 14, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: