OYO 497 Hoang Gia Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Bạn có thể tìm thấy OYO 497 Hoang Gia Hotel tại 1 Street 5, Binh Hung, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá OYO 497 Hoang Gia Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến OYO 497 Hoang Gia Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

1 Street 5, Binh Hung, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 497 Hoang Gia Hotel

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

21, Duong So 7, KDC Trung Son, Khu 6 Binh Chanh District, Binh Hung, Long Dien, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Uncategorized

9 Dương Bá Trạc, Phường 1 Uncategorized Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mục: Spa

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

52-54-56 Street D1 Him Lam Area, Tan Hung, District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

93, Duong So 5, Khu Dan Cu Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

20-22-24 O Quang Au, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

138 Duong 9a, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn