OYO 1149 Avatar Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy OYO 1149 Avatar Hotel tại 21, Duong So 7, KDC Trung Son, Khu 6 Binh Chanh District, Binh Hung, Long Dien, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá OYO 1149 Avatar Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến OYO 1149 Avatar Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

21, Duong So 7, KDC Trung Son, Khu 6 Binh Chanh District, Binh Hung, Long Dien, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: