OYO 1149 Avatar Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Bạn có thể tìm thấy OYO 1149 Avatar Hotel tại 21, Duong So 7, KDC Trung Son, Khu 6 Binh Chanh District, Binh Hung, Long Dien, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá OYO 1149 Avatar Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến OYO 1149 Avatar Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

21, Duong So 7, KDC Trung Son, Khu 6 Binh Chanh District, Binh Hung, Long Dien, Ho Chi Minh City Vietnam

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 1149 Avatar Hotel

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

1 Street 5, Binh Hung, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

93, Duong So 5, Khu Dan Cu Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

20-22-24 O Quang Au, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

138 Duong 9a, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn