Burger King Bui Vien ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 141 Bui Vien Pham Ngu Lao District, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Burger King Bui Vien. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Burger King Bui Vien được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Burger King Bui Vien chưa? Rất đáng để thử đấy!

141 Bui Vien Pham Ngu Lao District, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: