CHEEZY Baked Cheese Tart ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 101 Ton Dat Tien 5th Floor, Crescent Mall, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy CHEEZY Baked Cheese Tart. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, CHEEZY Baked Cheese Tart được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến CHEEZY Baked Cheese Tart chưa? Rất đáng để thử đấy!

101 Ton Dat Tien 5th Floor, Crescent Mall, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : CHEEZY Baked Cheese Tart