Kichi Kichi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 830 Su Van Hanh, Ward 13, Dist 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kichi Kichi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kichi Kichi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kichi Kichi chưa? Rất đáng để thử đấy!

830 Su Van Hanh, Ward 13, Dist 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: