Swensen's Ho Chi Minh ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 73 Nguyen Thai Hoc Street Ong Lanh Bridge Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Swensen's Ho Chi Minh. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Swensen's Ho Chi Minh được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Swensen's Ho Chi Minh chưa? Rất đáng để thử đấy!

73 Nguyen Thai Hoc Street Ong Lanh Bridge Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: