Sushi Dining Aoi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 55 53, Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 06 District 03 Dist. Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Sushi Dining Aoi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sushi Dining Aoi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Sushi Dining Aoi chưa? Rất đáng để thử đấy!

55 53, Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 06 District 03 Dist. Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: