The Coffee Bean & Tea Leaf ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Ton Dat Tien Street, District 7 Crescent Mall, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Coffee Bean & Tea Leaf. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Coffee Bean & Tea Leaf được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Coffee Bean & Tea Leaf chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ton Dat Tien Street, District 7 Crescent Mall, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Coffee Bean & Tea Leaf