Mon Viet Quan ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Mon Viet Quan tại 376A, Vo Van Tan St. Ward-5, Dist-3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mon Viet Quan được 5 điểm. Hãy thử đến Mon Viet Quan trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

376A, Vo Van Tan St. Ward-5, Dist-3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: