Restaurant Halal Food Haji Os Man ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Restaurant Halal Food Haji Os Man tại 35 Nguyen An Ninh Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Restaurant Halal Food Haji Os Man được 5 điểm. Hãy thử đến Restaurant Halal Food Haji Os Man trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

35 Nguyen An Ninh Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: