HOPS Beer Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 43 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy HOPS Beer Garden. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, HOPS Beer Garden được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến HOPS Beer Garden chưa? Rất đáng để thử đấy!

43 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: