Hoang Ty Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hoang Ty Restaurant tại 256 Binh Quoi, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hoang Ty Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Hoang Ty Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

256 Binh Quoi, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: