Hoa Mai Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hoa Mai Restaurant tại 141 Nguyen Hue Blvd Rex Hotel, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hoa Mai Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Hoa Mai Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

141 Nguyen Hue Blvd Rex Hotel, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: