Drunken Duck Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 58 Ton That Thiep District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Drunken Duck Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Drunken Duck Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Drunken Duck Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

58 Ton That Thiep District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: