Tau Ben Nghe Floating Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Cang du Lich Bach Dang, Q.1, Tp, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tau Ben Nghe Floating Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tau Ben Nghe Floating Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tau Ben Nghe Floating Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Cang du Lich Bach Dang, Q.1, Tp, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: