The Alley Saigon Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 283/24 Ph_m Ngu Lao Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Alley Saigon Hotel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Alley Saigon Hotel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Alley Saigon Hotel chưa? Rất đáng để thử đấy!

283/24 Ph_m Ngu Lao Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: