indigo Japanese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy indigo Japanese Restaurant tại 232 Nguyen Dinh Chieu Ward 6, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá indigo Japanese Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến indigo Japanese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

232 Nguyen Dinh Chieu Ward 6, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: