La Fiesta Phu My Hung ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 1-1A Ha Huy Tap District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy La Fiesta Phu My Hung. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, La Fiesta Phu My Hung được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến La Fiesta Phu My Hung chưa? Rất đáng để thử đấy!

1-1A Ha Huy Tap District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/lafiestaphumyhung

Địa điểm ăn uống xung quanh : La Fiesta Phu My Hung