Myung Ga Korean Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 39 Le Duan, Dist. 1 1st Floor, Kumho Asiana Plaza, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Myung Ga Korean Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Myung Ga Korean Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Myung Ga Korean Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

39 Le Duan, Dist. 1 1st Floor, Kumho Asiana Plaza, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: