365 Degrees Pizzaria and Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 50 Ngo Quang Huy Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy 365 Degrees Pizzaria and Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, 365 Degrees Pizzaria and Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến 365 Degrees Pizzaria and Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

50 Ngo Quang Huy Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: