Tai Yang Cakes & Delights ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 227-229 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tai Yang Cakes & Delights. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tai Yang Cakes & Delights được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tai Yang Cakes & Delights chưa? Rất đáng để thử đấy!

227-229 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: