Al Sham Terrace ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 307 Nguyen Luong Bang District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Al Sham Terrace. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Al Sham Terrace được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Al Sham Terrace chưa? Rất đáng để thử đấy!

307 Nguyen Luong Bang District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: