Com Tam Ba Son ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (185)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Com Tam Ba Son tại 284 Nguyễn Lương Bằng, Nam Khang ,Quận 7 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Com Tam Ba Son được 5 điểm. Hãy thử đến Com Tam Ba Son trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

284 Nguyễn Lương Bằng, Nam Khang

Quận/Huyện : Quận 7

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ ba: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ tư: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ năm: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ sáu: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ bảy: 6:30 AM – 9:30 PM
Chủ nhật: 6:30 AM – 9:30 PM