The Sushi Bar 4 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 149 Nguyen Dinh Chieu Saigon Court 2nd Floor, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Sushi Bar 4. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Sushi Bar 4 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Sushi Bar 4 chưa? Rất đáng để thử đấy!

149 Nguyen Dinh Chieu Saigon Court 2nd Floor, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: