Betty Sky Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Betty Sky Lounge tại 138 Nam Ky Khoi Ngia, District1 Roof Top of Quan An Ngon 138, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Betty Sky Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến Betty Sky Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

138 Nam Ky Khoi Ngia, District1 Roof Top of Quan An Ngon 138, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: