Osaka Ramen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến SD04 Lo H29-2 My Phat Area Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Osaka Ramen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Osaka Ramen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Osaka Ramen chưa? Rất đáng để thử đấy!

SD04 Lo H29-2 My Phat Area Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: