Dasis Tea & Coffee House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến No 2 Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1 S, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dasis Tea & Coffee House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dasis Tea & Coffee House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dasis Tea & Coffee House chưa? Rất đáng để thử đấy!

No 2 Pho Duc Chinh Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1 S, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/DasisVN/