Cordon Blue ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Cordon Blue tại 38 Mac Dinh Chi, Ho Chi Minh City 848 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cordon Blue được 5 điểm. Hãy thử đến Cordon Blue trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

38 Mac Dinh Chi, Ho Chi Minh City 848 Vietnam

Mở cửa: